Цаг үеийн мэдээ: Ажиллах цагийн хуваарь түр өөрчлөгдсөн тухай

Цаг үеийн мэдээ: Ажиллах цагийн хуваарь түр өөрчлөгдсөн тухай

Цаг үеийн мэдээ: Ажиллах цагийн хуваарь түр өөрчлөгдсөн тухай

Дэлгэрэнгүй
Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй хэн бүхэнд “ҮГҮЙ ГЭЖ ХЭЛЭЭД ӨӨРЧИЛЬЕ”. Авлигад үгүй гэж хэлье

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй хэн бүхэнд “ҮГҮЙ ГЭЖ ХЭЛЭЭД ӨӨРЧИЛЬЕ”. Авлигад үгүй гэж хэлье

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй хэн бүхэнд “ҮГҮЙ ГЭЖ ХЭЛЭЭД ӨӨРЧИЛЬЕ”. Авлигад үгүй гэж хэлье.

Дэлгэрэнгүй

"АТГ-ын мэдээлэл” нэвтрүүлэг

"АТГ-ын мэдээлэл” нэвтрүүлэг

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн лавлагааны талаар мэдээлэл хүргэж байна

Улсын бүртгэлийн лавлагааны талаар мэдээлэл хүргэж байна

Улсын бүртгэлийн лавлагааны талаар мэдээлэл хүргэж байна

Дэлгэрэнгүй

"Хоршоо"-г улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

"Хоршоо"-г улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

Дэлгэрэнгүй
www.election.burtgel.gov.mn хаягаар өөрийн хаягийн мэдээллээ шалгах тухай

www.election.burtgel.gov.mn хаягаар өөрийн хаягийн мэдээллээ шалгах тухай

www.election.burtgel.gov.mn хаягаар өөрийн хаягийн мэдээллээ шалгах тухай

Дэлгэрэнгүй
110 podcast: УИХ-ЫН 2024 ОНЫ СОНГУУЛЬД НАМ, ЭВСЭЛ, НЭР ДЭВШИГЧ,  СОНГОГЧДИЙН АНХААРАХ АСУУДЛУУД

110 podcast: УИХ-ЫН 2024 ОНЫ СОНГУУЛЬД НАМ, ЭВСЭЛ, НЭР ДЭВШИГЧ, СОНГОГЧДИЙН АНХААРАХ АСУУДЛУУД

110 podcast: УИХ-ЫН 2024 ОНЫ СОНГУУЛЬД НАМ, ЭВСЭЛ, НЭР ДЭВШИГЧ, СОНГОГЧДИЙН АНХААРАХ АСУУДЛУУД

Дэлгэрэнгүй
Хуулийн этгээдийн дүрэм, гэрчилгээ, холбогдох баримт бичгийн хуулбарыг хаанаас авах вэ?

Хуулийн этгээдийн дүрэм, гэрчилгээ, холбогдох баримт бичгийн хуулбарыг хаанаас авах вэ?

Хуулийн этгээдийн дүрэм, гэрчилгээ, холбогдох баримт бичгийн хуулбарыг хаанаас авах вэ?

Дэлгэрэнгүй
Ханбогд суманд Улсын бүртгэлийн цахим үйлчилгээний ДӨТ машин ажиллаж эхэллээ

Ханбогд суманд Улсын бүртгэлийн цахим үйлчилгээний ДӨТ машин ажиллаж эхэллээ

Ханбогд суманд Улсын бүртгэлийн цахим үйлчилгээний ДӨТ машин ажиллаж эхэллээ

Дэлгэрэнгүй
Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл түр зогсоход ажлын 3 хоног үлдлээ

Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл түр зогсоход ажлын 3 хоног үлдлээ

Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл түр зогсоход ажлын 3 хоног үлдлээ

Дэлгэрэнгүй
Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл түр зогсоход ажлын 5 хоног үлдлээ

Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл түр зогсоход ажлын 5 хоног үлдлээ

Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл түр зогсоход ажлын 5 хоног үлдлээ

Дэлгэрэнгүй
Сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мэдээлэлтэй танилцах заавар

Сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мэдээлэлтэй танилцах заавар

Сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мэдээлэлтэй танилцах заавар

Дэлгэрэнгүй
Цаг үеийн мэдээ: Шилжилт хөдөлгөөн түр зогсох тухай

Цаг үеийн мэдээ: Шилжилт хөдөлгөөн түр зогсох тухай

Цаг үеийн мэдээ: Шилжилт хөдөлгөөн түр зогсох тухай

Дэлгэрэнгүй