Авилгын эсрэг нэгдэж, үгүй гэж хэлээд өөрчилье

Авилгын эсрэг нэгдэж, үгүй гэж хэлээд өөрчилье

Авилгын эсрэг нэгдэж, үгүй гэж хэлээд өөрчилье

Дэлгэрэнгүй
2023.11.03-ны өдөр Тагнуулын ерөнхий газрын МАБГазраас

2023.11.03-ны өдөр Тагнуулын ерөнхий газрын МАБГазраас "Кибер аюулгүй байдлыг хангах" сургалт зохион байгуулав

2023.11.03-ны өдөр Тагнуулын ерөнхий газрын МАБГазраас "Кибер аюулгүй байдлыг хангах" сургалт зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
2023.10.31 ны өдөр Төрийн албаны салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга С.Баярнасан

2023.10.31 ны өдөр Төрийн албаны салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга С.Баярнасан "Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль"-ийн сургалт зохион байгуулав

2023.10.31 ны өдөр Төрийн албаны салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Ц.Баярнасан "Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль"-ийн сургалт зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй
Өмнөговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2023 оны 10-р сарын тоон мэдээ

Өмнөговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2023 оны 10-р сарын тоон мэдээ

Дундговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2023 оны 10-р сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2023.10.28-ны өдөр Даланзадгад сумын иргэдэд төрийн үйлчилгээг

2023.10.28-ны өдөр Даланзадгад сумын иргэдэд төрийн үйлчилгээг "Нэг цэг"-ээс хүргэх "Хөдөлгөөнт баг" арга хэмжээнд Улсын бүртгэлийн хэлтэс оролцож нийт 400 гаруй иргэдэд үйлчилгээ үзүүллээ

2023.10.28-ны өдөр Даланзадгад сумын иргэдэд төрийн үйлчилгээг "Нэг цэг"-ээс хүргэх "Хөдөлгөөнт баг" арга хэмжээнд Улсын бүртгэлийн хэлтэс оролцож нийт 400 гаруй иргэдэд үйлчилгээ үзүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
2023.10.13-ны өдөр Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдад Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийг суртчилан таниулах сургалт зохион байгуулав

2023.10.13-ны өдөр Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдад Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийг суртчилан таниулах сургалт зохион байгуулав

2023.10.13-ны өдөр Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдад Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийг суртчилан таниулах сургалт зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчид байгууллага орчны 50м2 газрын хог хаягдлыг цэвэрлэлээ

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчид байгууллага орчны 50м2 газрын хог хаягдлыг цэвэрлэлээ

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчид байгууллага орчны 50м2 газрын хог хаягдлыг цэвэрлэлээ

Дэлгэрэнгүй
2023 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

2023 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

2023 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

Дэлгэрэнгүй
Аз жаргалтай, ээлтэй нийгмийг бүтээхэд хүн бүрийн оролцоо чухал.  #Бурууг_бууруулъя #Ээлтэй_Өмнөговь

Аз жаргалтай, ээлтэй нийгмийг бүтээхэд хүн бүрийн оролцоо чухал. #Бурууг_бууруулъя #Ээлтэй_Өмнөговь

Аз жаргалтай, ээлтэй нийгмийг бүтээхэд хүн бүрийн оролцоо чухал. #Бурууг_бууруулъя #Ээлтэй_Өмнөговь

Дэлгэрэнгүй
Бурууг бууруулж, ээлтэй нийгмийг хамтдаа бүтээе  #Бурууг_бууруулъя #Ээлтэй_Өмнөговь #Эрүүл_нийгмийг_хамтдаа_бүтээе

Бурууг бууруулж, ээлтэй нийгмийг хамтдаа бүтээе #Бурууг_бууруулъя #Ээлтэй_Өмнөговь #Эрүүл_нийгмийг_хамтдаа_бүтээе

Бурууг бууруулж, ээлтэй нийгмийг хамтдаа бүтээе. #Бурууг_бууруулъя #Ээлтэй_Өмнөговь #Эрүүл_нийгмийг_хамтдаа_бүтээе

Дэлгэрэнгүй
Гүйцэтгэх албан тушаалд хамаарах 33 сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалтын бүртгэл явагдаж байгаа тухай мэдээллийг хүргүүлж байна

Гүйцэтгэх албан тушаалд хамаарах 33 сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалтын бүртгэл явагдаж байгаа тухай мэдээллийг хүргүүлж байна

Гүйцэтгэх албан тушаалд хамаарах 33 сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалтын бүртгэл явагдаж байгаа тухай мэдээллийг хүргүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй
2023.06.18 -ны өдөр Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХурлын сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 14-8-2 хэсэгт нөхөн сонгуулийг амжилттай зохион байгуулав

2023.06.18 -ны өдөр Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХурлын сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 14-8-2 хэсэгт нөхөн сонгуулийг амжилттай зохион байгуулав

2023.06.18 -ны өдөр Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХурлын сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 14-8-2 хэсэгт нөхөн сонгуулийг амжилттай зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй