2023.11.03-ны өдөр Тагнуулын ерөнхий газрын МАБГазраас

2023.11.03-ны өдөр Тагнуулын ерөнхий газрын МАБГазраас "Кибер аюулгүй байдлыг хангах" сургалт зохион байгуулав

2023.11.03-ны өдөр Тагнуулын ерөнхий газрын МАБГазраас "Кибер аюулгүй байдлыг хангах" сургалт зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
2023.10.31 ны өдөр Төрийн албаны салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга С.Баярнасан

2023.10.31 ны өдөр Төрийн албаны салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга С.Баярнасан "Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль"-ийн сургалт зохион байгуулав

2023.10.31 ны өдөр Төрийн албаны салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Ц.Баярнасан "Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль"-ийн сургалт зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй
Өмнөговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2023 оны 10-р сарын тоон мэдээ

Өмнөговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2023 оны 10-р сарын тоон мэдээ

Дундговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2023 оны 10-р сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2023.10.28-ны өдөр Даланзадгад сумын иргэдэд төрийн үйлчилгээг

2023.10.28-ны өдөр Даланзадгад сумын иргэдэд төрийн үйлчилгээг "Нэг цэг"-ээс хүргэх "Хөдөлгөөнт баг" арга хэмжээнд Улсын бүртгэлийн хэлтэс оролцож нийт 400 гаруй иргэдэд үйлчилгээ үзүүллээ

2023.10.28-ны өдөр Даланзадгад сумын иргэдэд төрийн үйлчилгээг "Нэг цэг"-ээс хүргэх "Хөдөлгөөнт баг" арга хэмжээнд Улсын бүртгэлийн хэлтэс оролцож нийт 400 гаруй иргэдэд үйлчилгээ үзүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
2023.10.13-ны өдөр Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдад Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийг суртчилан таниулах сургалт зохион байгуулав

2023.10.13-ны өдөр Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдад Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийг суртчилан таниулах сургалт зохион байгуулав

2023.10.13-ны өдөр Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдад Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийг суртчилан таниулах сургалт зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй
Аз жаргалтай, ээлтэй нийгмийг бүтээхэд хүн бүрийн оролцоо чухал.  #Бурууг_бууруулъя #Ээлтэй_Өмнөговь

Аз жаргалтай, ээлтэй нийгмийг бүтээхэд хүн бүрийн оролцоо чухал. #Бурууг_бууруулъя #Ээлтэй_Өмнөговь

Аз жаргалтай, ээлтэй нийгмийг бүтээхэд хүн бүрийн оролцоо чухал. #Бурууг_бууруулъя #Ээлтэй_Өмнөговь

Дэлгэрэнгүй
Бурууг бууруулж, ээлтэй нийгмийг хамтдаа бүтээе  #Бурууг_бууруулъя #Ээлтэй_Өмнөговь #Эрүүл_нийгмийг_хамтдаа_бүтээе

Бурууг бууруулж, ээлтэй нийгмийг хамтдаа бүтээе #Бурууг_бууруулъя #Ээлтэй_Өмнөговь #Эрүүл_нийгмийг_хамтдаа_бүтээе

Бурууг бууруулж, ээлтэй нийгмийг хамтдаа бүтээе. #Бурууг_бууруулъя #Ээлтэй_Өмнөговь #Эрүүл_нийгмийг_хамтдаа_бүтээе

Дэлгэрэнгүй
Гүйцэтгэх албан тушаалд хамаарах 33 сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалтын бүртгэл явагдаж байгаа тухай мэдээллийг хүргүүлж байна

Гүйцэтгэх албан тушаалд хамаарах 33 сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалтын бүртгэл явагдаж байгаа тухай мэдээллийг хүргүүлж байна

Гүйцэтгэх албан тушаалд хамаарах 33 сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалтын бүртгэл явагдаж байгаа тухай мэдээллийг хүргүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй
2023.06.18 -ны өдөр Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХурлын сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 14-8-2 хэсэгт нөхөн сонгуулийг амжилттай зохион байгуулав

2023.06.18 -ны өдөр Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХурлын сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 14-8-2 хэсэгт нөхөн сонгуулийг амжилттай зохион байгуулав

2023.06.18 -ны өдөр Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХурлын сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 14-8-2 хэсэгт нөхөн сонгуулийг амжилттай зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй
Сонгуулийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд  Өмнөговь аймгийн  Ноён сумын 2 дугаар баг /Ганзагад/ Сонгуулийн  14-8-2 хэсгийн   итгэмжлэгдсэн ажилтанд програмын сургалт зохион байгуулж, СНЖагсаалт хэвлэв

Сонгуулийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Өмнөговь аймгийн Ноён сумын 2 дугаар баг /Ганзагад/ Сонгуулийн 14-8-2 хэсгийн итгэмжлэгдсэн ажилтанд програмын сургалт зохион байгуулж, СНЖагсаалт хэвлэв

Сонгуулийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Өмнөговь аймгийн Ноён сумын 2 дугаар баг /Ганзагад/ Сонгуулийн 14-8-2 хэсгийн итгэмжлэгдсэн ажилтанд програмын сургалт зохион байгуулж, СНЖагсаалт хэвлэв.

Дэлгэрэнгүй
Өмнөговь аймгийн ИТХурлын 202.12.01 ны өдрийн 9/9 тогтоолоор Даланзадгад сумын 1 дүгээр багийг хувааж 9 дүгээр баг/Чандмань/-ийг шинээр, 6 дугаар багийг хувааж 10 дугаар баг/Начин/-ийг шинээр байгуулсан. 2023.06.10 ны өдрийн 11-16 цагт  Спорт цогцолбор

Өмнөговь аймгийн ИТХурлын 202.12.01 ны өдрийн 9/9 тогтоолоор Даланзадгад сумын 1 дүгээр багийг хувааж 9 дүгээр баг/Чандмань/-ийг шинээр, 6 дугаар багийг хувааж 10 дугаар баг/Начин/-ийг шинээр байгуулсан. 2023.06.10 ны өдрийн 11-16 цагт Спорт цогцолбор "Ё

Өмнөговь аймгийн ИТХурлын 202.12.01 ны өдрийн 9/9 тогтоолоор Даланзадгад сумын 1 дүгээр багийг хувааж 9 дүгээр баг/Чандмань/-ийг шинээр, 6 дугаар багийг хувааж 10 дугаар баг/Начин/-ийг шинээр байгуулсан. 2023.06.10 ны өдрийн 11-16 цагт Спорт цогцолбор "Ёл" танхим, ХЖТeaтрт төрийн үйлчилгээний "Явуулын оффис" ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй
✅

✅"Авлигын эсрэг нэгдье" аянд Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олон нэгдэж байна.

✅"Авлигын эсрэг нэгдье" аянд Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олон нэгдэж байна.

Дэлгэрэнгүй
Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага, сургуулийг өнөөдөр 16.00 цагт Улсын бүртгэлийн хэлтэс зохион байгууллаа

Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага, сургуулийг өнөөдөр 16.00 цагт Улсын бүртгэлийн хэлтэс зохион байгууллаа

Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага, сургуулийг өнөөдөр 16.00 цагт Улсын бүртгэлийн хэлтэс зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй хэн бүхэнд “ҮГҮЙ ГЭЖ ХЭЛЭЭД ӨӨРЧИЛЬЕ”. Авлигад үгүй гэж хэлье. Авлигын эсрэг НЭГДЬЕ.

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй хэн бүхэнд “ҮГҮЙ ГЭЖ ХЭЛЭЭД ӨӨРЧИЛЬЕ”. Авлигад үгүй гэж хэлье. Авлигын эсрэг НЭГДЬЕ.

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй хэн бүхэнд “ҮГҮЙ ГЭЖ ХЭЛЭЭД ӨӨРЧИЛЬЕ”. Авлигад үгүй гэж хэлье. Авлигын эсрэг НЭГДЬЕ.

Дэлгэрэнгүй