Цаг үеийн мэдээ: Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлтэй холбоотой тоон мэдээ

A- A A+
Цаг үеийн мэдээ: Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлтэй холбоотой тоон мэдээ