110 podcast: Хахууль өгөх, авах гэмт хэрэг зөвхөн төрийн албан хаагчдад хамаатай юу?

A- A A+
110 podcast: Хахууль өгөх, авах гэмт хэрэг зөвхөн төрийн албан хаагчдад хамаатай юу?