Итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад зориулсан эрх зүйн сургалт зохион байгууллаа

A- A A+
Итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад зориулсан эрх зүйн сургалт зохион байгууллаа