Ханбогд сумын Хайрхан баг, Тайван зогсоол дахь Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэв

A- A A+
Ханбогд сумын Хайрхан баг, Тайван зогсоол дахь Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэв

Ханбогд сумын Хайрхан багийн нутаг, Тайван зогсоол дахь Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэн ажиллав.

2024 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр Ханбогд сумын улсын бүртгэгч У.Цэенням, Б.Баттулга нар "Цагаан хад" суурьшлын бүсийн иргэдэд Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж, зөвлөгөө мэдээлэл өгөн ажиллав. 

2024 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр тус төвд нээлтээ хийсэн "Гадаад паспорт захиалах цахим машин"-аар захиалсан паспортуудыг яаралтай хүргэх ажлыг зохион байгуулсаар байна.