Ханбогд суманд "Улсын бүртгэлийн цахим үйлчилгээний ДӨТ машин" ажиллаж эхэллээ

A- A A+
Ханбогд суманд

Ханбогд сумын Засаг даргын тамгын газрын Цахим танхимд "Улсын бүртгэлийн цахим үйлчилгээний ДӨТ машин ажиллаж эхэллээ. 

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын "Нутгийн хишиг" хөтөлбөрийн Зорилт 3.2-г хангах ажлын хүрээд Ханбогд сумын удирдлагын баг ДӨТ машины зардлыг бүрэн шийдвэрлэж, иргэдэд эдийн засаг, цаг хугацааны бодит хэмнэлтийг бий болгох боломжийг бүрдүүлэв.