Жижиг, дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгөх уулзалт

A- A A+
Жижиг, дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгөх уулзалт

Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох ажлын хүрээнд "Жижиг, дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгөх уулзалт" болж, Өмнөговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсээс Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах бүртгэгч болон улсын бүртгэгч нар зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллалаа.