2023 оны 1-р улирлын өргөдөл, гомдлын тоон мэдээ

A- A A+
2023 оны 1-р улирлын өргөдөл, гомдлын тоон мэдээ