Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл түр зогсоход ажлын 5 хоног үлдлээ

A- A A+
Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл түр зогсоход ажлын 5 хоног үлдлээ