2023 оны жилийн эцсийн өргөдөл, гомдлын тоон мэдээ

A- A A+
2023 оны жилийн эцсийн өргөдөл, гомдлын тоон мэдээ