"Цагаан хад - суурьшилын бүс" дэх иргэддээ улсын бүртгэлийн үйлчилгээг ойртуулан, үйлчилгээ үзүүлсээр байна

A- A A+

2024 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс эхлэн Ханбогд сумын Засаг даргын тамгын газрын санаачлагын дагуу "Иргэддээ ойрхон - Шуурхай төрийн алба" арга хэмжээний хүрээнд

Сар бүрийн 22-ны өдөр Ханбогд сумын улсын бүртгэгч У.Цэенням, Б.Баттулга нар "Цагаан хад - суурьшилын бүс" дэх иргэддээ улсын бүртгэлийн үйлчилгээг ойртуулан, үйлчилгээ үзүүлсээр байна.