Цаг үеийн мэдээ: Шилжилт хөдөлгөөн түр зогсох тухай

A- A A+
Цаг үеийн мэдээ: Шилжилт хөдөлгөөн түр зогсох тухай