Түгээмэл асуулт, хариулт: Иргэний үнэмлэх шинээр авах болон сунгуулах заавар

A- A A+
Түгээмэл асуулт, хариулт: Иргэний үнэмлэх шинээр авах болон сунгуулах заавар