"Иргэндээ ойрхон - Шуурхай төрийн алба" Цагаан хад суурьшлын бүсийн нэг цэгийн үйлчилгээ

A- A A+

Ханбогд сумын Засаг даргын тамгын газраас санаачлан сар бүр зохион байгуулдаг

"Иргэндээ ойрхон - Шуурхай төрийн алба" нэг цэгийн үйлчилгээ 2024 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр

Ханбогд сумын Хайрхан баг, Цагаан хад суурьшлын бүсэд боллоо. 

Тус өдөр улсын бүртгэгч У.Цэенням, Б.Баттулга нар ирэдэд улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж, зөвлөгөө мэдээлэл хүргэн ажиллалаа.