Үндэсний дээл, хувцсаа хүндэтгэн өмсөж, сурталчилах ажлыг Мягмар гариг бүр зохион байгуулан ажиллаж байна

A- A A+
Үндэсний дээл, хувцсаа хүндэтгэн өмсөж, сурталчилах ажлыг Мягмар гариг бүр зохион байгуулан ажиллаж байна

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2023 оны 11 дүгээр сарын 24 ны өдрийн "Үндэсний дээл, хувцас өмсөж хэвших уриалга гаргах" А/2211 захирамжийн хэрэгжилтийн дагуу 7 хоног бүрийн Мягмар гаригт албан хаагчид үндэсний хувцсаа хүндэтгэн өмсөж, сурталчилах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.