2024 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн КИОСК машинаар 7 хоногийн турш 24 цагаар иргэд үйлчлүүлэх боломжийг бүрдүүллээ.

A- A A+
2024 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн КИОСК машинаар 7 хоногийн турш 24 цагаар иргэд үйлчлүүлэх боломжийг бүрдүүллээ.

"Цахим Өмнөговь" - "Цахим Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ" Өмнөговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйлчилгээний танхимд байрлах КИОСК машинаар 7 хоногийн турш 24 цагаар иргэд үйлчлүүлэх боломжийг бүрдүүллээ. 

Киоск машинаас

1. Иргэний улсын бүртгэлийн 12 төрлийн лавлагаа

2. Иргэний улсын бүртгэлийн 3 төрлийн үйлчилгээ

3. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 4 төрлийн лавлагаа

4. Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 2 төрлийн лавлагаа

5. Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 3 төрлийн үйлчилгээ

6. Тоон гарын үсэг

7. Цахим иргэний үнэмлэхийн мэдээлэл

8. Төлбөр төлөх - Бүх төрлийн үйлчилгээний төлбөр төлөх боломжтой. 

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны "Нутгийн хишиг" хөтөлбөрийн хүрээнд Өмнөговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст 2022 онд Улсын бүртгэлийн КИОСК машиныг шийдвэрлэсэн. 

2024 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн иргэдэд Улсын бүртгэлийн лавлагаа, мэдээллийг 24 цагаар олгож үйлчилж эхэллээ.