"Цагаан хад" суурьшлын бүсэд Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ

A- A A+

2024 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр Ханбогд сумаас зохион байгуулсан "Иргэддээ ойрхон - Шуурхай төрийн алба" хөтөлбөрийн хүрээнд

улсын бүртгэгч У.Цэенням, Б.Баттулга нар "Цагаан хад" суурьшлын бүсэд ажиллалаа. 

Зөөврийн тоног төхөөрөмж ашиглан:

- Гадаад паспорт-22

- Иргэний үнэмлэх сунгалт, дахин-8

- Тоон гарын үсэг-24

- Шилжилт хөдөлгөөн-20

- Зөвөлгөө-12

Нийт-86 иргэнд төрийн үйлчилгээ үзүүллээ.