Зөөврийн тоног төхөөрөмж ашиглан шинээр байгуулагдсан багийн иргэдэд үйлчилгээ үзүүллээ

A- A A+
Зөөврийн тоног төхөөрөмж ашиглан шинээр байгуулагдсан багийн иргэдэд үйлчилгээ үзүүллээ

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны "Нутгийн хишиг" хөтөлбөр.

"Явуулын оффис" - "Улсын бүртгэлийн нэг цэгийн үйлчилгээ"

 

2024 оны 01 дүгээр сарын 21, 22-ны өдрүүдэд шинээр байгуулагдсан "Чандмань" 9-р баг, Начин 10-р багийн иргэдэд зориулж "Нэг цэгийн үйлчилгээ" зохион байгууллаа.

01 дүгээр сарын 21-ний өдөр "Чандмань" 9-р багийн иргэдэд зоруилан Төрийн нэгдсэн үйлчилгээний төвд зохион байгуулсан бол 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр Хөгжимт жүжгийн театрт "Начин" 10-р багийн иргэддээ үйлчилгээ үзүүлж ажиллалаа. 

Уг арга хэмжээг төлөвлөгөөт хуваарийн дагуу 02 дугаар сарын 24, 25-ны өдрүүдэд дахин зохион байгуулах болно. 

Хамтран зохион байгуулсан Өмнөговь аймгийн Засаг даргын тамгын газар болон Өмнөговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын хамт олондоо талархал илэрхийлэе.