"Явуулын оффис" - "Улсын бүртгэлийн нэг цэгийн үйлчилгээ"

A- A A+

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны "Нутгийн хишиг" хөтөлбөр.

"Явуулын оффис" - "Улсын бүртгэлийн нэг цэгийн үйлчилгээ"