Авилгын эсрэг нэгдэж, үгүй гэж хэлээд өөрчилье

A- A A+
Авилгын эсрэг нэгдэж, үгүй гэж хэлээд өөрчилье