2023.10.31 ны өдөр Төрийн албаны салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга С.Баярнасан "Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль"-ийн сургалт зохион байгуулав

A- A A+
2023.10.31 ны өдөр Төрийн албаны салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга С.Баярнасан