Өмнөговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2023 оны 10-р сарын тоон мэдээ

A- A A+
Өмнөговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2023 оны 10-р сарын тоон мэдээ