Сонгуулийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Өмнөговь аймгийн Ноён сумын 2 дугаар баг /Ганзагад/ Сонгуулийн 14-8-2 хэсгийн итгэмжлэгдсэн ажилтанд програмын сургалт зохион байгуулж, СНЖагсаалт хэвлэв

A- A A+
Сонгуулийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд  Өмнөговь аймгийн  Ноён сумын 2 дугаар баг /Ганзагад/ Сонгуулийн  14-8-2 хэсгийн   итгэмжлэгдсэн ажилтанд програмын сургалт зохион байгуулж, СНЖагсаалт хэвлэв