Төрийн албаны тусгай шалгалт зарласан сул орон тооны мэдээлэл

A- A A+
Төрийн албаны тусгай шалгалт зарласан сул орон тооны мэдээлэл

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын харьяа газар, хэлтсийн гүйцэтгэх албан тушаалд хамаарах сул орон тоонд төрийн албаны тусгай шалгалт зарлагдсан бөгөөд уг орон тоонд ажиллах хүсэл, сонирхолтой, албан тушаалын тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангасан албан хаагч, иргэдийг ажилд урьж байна.

Бүртгэл: 2023.05.01-ний өдрийн 09:00 цагаас 2023.05.12-ны өдрийн 17:00 цагийн хооронд

Тусгай шалгалт: 2023.05.22, 23-ны өдрүүдэд 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 11-320219 утсаар болон дараах холбоосоор орж авна уу. https://hh.csc.gov.mn/view/bd26df75-ac83-48a6-bbd1-7c658d69a5f8

https://burtgel.gov.mn/uploads/users/2281/files/%D0%A2%D3%A8%D0%A0%D0%98%D0%99%D0%9D%20%D0%90%D0%9B%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%AB%20%D0%A2%D0%A3%D0%A1%D0%93%D0%90%D0%99%20%D0%A8%D0%90%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%A2%20%D0%97%D0%90%D0%A0%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%90%D0%9D%202023_05_02.pdf