Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны "Нутгийн хишиг" мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд Цагаан хад суурьшлын бүсийн Төрийн үйлчилгээний нэдсэн төвд Улсын бүртгэлийн "Явуулын оффис" үйлчилгээгээр 320 гаруй иргэнд үйлчиллээ

A- A A+
Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны

2023 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны "Нутгийн хишиг" мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд Ханбогд сумын Хайрхан багт Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд Улсын бүртгэлийн "Явуулын оффис" үйлчилгээгээр 110 иргэнд үйлчиллээ