Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны "Нутгийн хишиг" хөтөлбөр - Төрийн үйлчилгээний "Явуулын оффис"

A- A A+
Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ "НУТГИЙН ХИШИГ" ХӨТӨЛБӨР - ЯВУУЛЫН ОФФИС

2023 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр Ханбогд сумын Хайрхан баг, Цагаан хад суурьшлын бүсэд Улсын бүртгэлийн нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэв. 

2023 оны 03 дугаар сарын 30-наас 2023 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрүүдэд 100 гаруй гадаад паспорт, 30 гаруй иргэний үнэмлэхний захиалга авч, 160 иргэнд "Тоон гарын үсэг" олгон ажиллаж, 2023 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр хэвлэгдсэн гадаад паспорт, иргэний үнэмлэхийг иргэдэд олгож, дахин гадаад паспорт, иргэний үнэмлэхний захиалга авч үйлчлэв.