Нэг цэгийн үйлчилгээний төвд иргэдэд "Тоон гарын үсэг" олгов

A- A A+
Нэг цэгийн үйлчилгээний төвд иргэдэд