Ажлын байрны нээлттэй зар

A- A A+
Ажлын байрны нээлттэй зар

УБЕГ-ын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалуудын тусгай шалгалтын сонгон шалгаруулалтын мэдээлэл

Удирдах албан тушаалуудын тусгай шалгалтын сонгон шалгаруулалтын мэдээллийг Монгол улсын төрийн албаны зөвлөлийн https://hh.csc.gov.mn/.../f9ef9222-2bb2-41a4-b8bc... холбоосоор орж үзнэ үү.

Гүйцэтгэх албан тушаалуудын тусгай шалгалтын сонгон шалгаруулалтын мэдээллийг Монгол улсын төрийн албаны зөвлөлийн https://hh.csc.gov.mn/.../61cd36a1-fa30-4d8d-8820... холбоосоор орж үзнэ үү.