Монгол улсад бүртгэлийн байгууллага үүсч хөгжсөний түүхт 82 жилийн ой, “Улсын бүртгэлийн ажилтны өдөр”- ийг тохиолдуулан Даланзадгад сумын 8-н багийн төв тус бүр дээр дээр очиж Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэв

A- A A+
Монгол улсад бүртгэлийн байгууллага үүсч хөгжсөний түүхт 82 жилийн ой, “Улсын бүртгэлийн ажилтны өдөр”- ийг тохиолдуулан Даланзадгад сумын 8-н багийн төв тус бүр дээр дээр очиж Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэв

Монгол улсад бүртгэлийн байгууллага үүсч хөгжсөний түүхт 82 жилийн ой, “Улсын бүртгэлийн ажилтны өдөр”- ийг тохиолдуулан Даланзадгад сумын 8-н багийн төв тус бүр дээр дээр очиж Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэв.