15 сумын Засаг даргын орлогч дарга нар болон 59 багийн Засаг дарга нарт Улсын бүртгэлийн цахим шилжилт, Тоон гарын үсгийн бүртгэлийн тухай мэдээлэл хүргэв

A- A A+
15 сумын Засаг даргын орлогч дарга нар болон 59 багийн Засаг дарга нарт Улсын бүртгэлийн цахим шилжилт, Тоон гарын үсгийн бүртгэлийн тухай мэдээлэл хүргэв

15 сумын Засаг даргын орлогч дарга нар болон 59 багийн Засаг дарга нарт Улсын бүртгэлийн цахим шилжилт, Тоон гарын үсгийн бүртгэлийн тухай мэдээлэл хүргэв