SGS уурхайн албан хаагчдад "Тоон гарын үсэг" олгов

A- A A+
SGS уурхайн албан хаагчдад

Монгол Улсын Цахим гарын үсгийн тухай хууль, Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны "Нутгийн хишиг" хөтөлбөрийн 108 дахь заалтыг тус тус хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд иргэнд олгох "Тоон гарын үсэг"-ийн бүртгэлийн ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор 2022 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр Гурвантэс сумын нутагт үйл ажиллагаа эрхэлж буй SGS уурхайн албан хаагчдад "Тоон гарын үсэг" олгов.

Тоон гарын үсэг

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар