Х.Шаравын нэрэмжит Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн албан хаагчид, тус байгууллагаар үйлчлүүлж буй иргэдэд "Тоон гарын үсэг" олгон ажиллаж байна

A- A A+
Х.Шаравын нэрэмжит Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн албан хаагчид, тус байгууллагаар үйлчлүүлж буй иргэдэд

Монгол Улсын Цахим гарын үсгийн тухай хууль, Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны "Нутгийн хишиг" хөтөлбөрийн 108 дахь заалтыг тус тус хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд иргэнд олгох "Тоон гарын үсэг"-ийн бүртгэлийн ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Х.Шаравын нэрэмжит Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн албан хаагчид, тус байгууллагаар үйлчлүүлж буй иргэдэд "Тоон гарын үсэг" олгон ажиллаж байна. 

Өмнөговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагч 2022 оны 10 дугаар сарын 05 - 07-ны өдрүүдэд БОЭТ дээр ажиллах тул иргэн та тус байгууллагаар үйлчлүүлэхдээ иргэний үнэмлэхээ авч очин "Тоон гарын үсэг"-ээ авах боломжтой.