Ноён сумын иргэд болон тус суманд байрлах уурхайн ажилчдад "Тоон гарын үсэг" олгож, гадаад паспортын захиалга авч ажиллав

A- A A+
Ноён сумын иргэд болон тус суманд байрлах уурхайн ажилчдад

Монгол улсын Цахим гарын үсгийн тухай хууль, Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны "Нутгийн хишиг" хөтөлбөрийн 108 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Ноён сумын иргэд болон тус суманд байрлах уурхайн ажилчдад "Тоон гарын үсэг" олгож, гадаад паспортын захиалга авч ажиллав.