Аймгийн Онцгой байдлын газартай хамтран "гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх" танхимын болон тархалтын сургалтыг зохион байгуулав

A- A A+
Аймгийн Онцгой байдлын газартай хамтран

Аймгийн Онцгой байдлын газартай хамтран "гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх" танхимын болон тархалтын сургалтыг зохион байгуулав.