Энержи ресурс ХХКомпаний ажилтан, албан хаагчдад "Тоон гарын үсэг" олгож, гадаад паспортын захиалга авч ажиллав

A- A A+
Энержи ресурс ХХКомпаний ажилтан, албан хаагчдад

Монгол улсын Цахим гарын үсгийн тухай хууль, Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны "Нутгийн хишиг" хөтөлбөрийн 108 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Энержи ресурс ХХКомпаний ажилтан, албан хаагчдад "Тоон гарын үсэг" олгож, гадаад паспортын захиалга авч ажиллав.