Өмнөговь аймаг ба Говийн бүсийн уул уурхай, ил тод байдлын нэгдсэн чуулга уулзалт 2022 оны 06 дугаар сарын 23, 24-ний өдрүүдэд Соёл, спортын цогцолборт зохион байгуулагдаж байна

A- A A+
Өмнөговь аймаг ба Говийн бүсийн уул уурхай, ил тод байдлын нэгдсэн чуулга уулзалт 2022 оны 06 дугаар сарын 23, 24-ний өдрүүдэд Соёл, спортын цогцолборт зохион байгуулагдаж байна

Өмнөговь аймаг ба Говийн бүсийн уул уурхай, ил тод байдлын нэгдсэн чуулга уулзалт 2022 оны 06 дугаар сарын 23, 24-ний өдрүүдэд Соёл, спортын цогцолборт зохион байгуулагдаж байна.

Тус арга хэмжээнд Улсын бүртгэлийн хэлтэс иргэнд "Тоон гарын үсэг" олгож байгаа тул, иргэд та бүхэн иргэний үнэмлэхтэйгээ очин "Тоон гарын үсэг"-ээ авах боломжтой.

Мөн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйлчилгээний зааланд байрлах КИОСК машин, сумын улсын бүртгэгч нараас "Тоон гарын үсэг"-ээ авах боломжтой.