Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж эхэллээ

A- A A+
Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж эхэллээ

Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж эхэллээ.

Ханбогд сумын улсын бүртгэгч Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумын Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийг хөтлөх боломжтой.