2022 оны ажлын эхний өдөр Өмнөговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс шинэ дэвшилтэт технологит нийцсэн КИОСК машиныг хэрэглээнд нэвтрүүллээ

A- A A+
2022 оны ажлын эхний өдөр Өмнөговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс шинэ дэвшилтэт технологит нийцсэн КИОСК машиныг хэрэглээнд нэвтрүүллээ

2022 оны ажлын эхний өдөр Өмнөговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс шинэ дэвшилтэт технологит нийцсэн КИОСК машиныг хэрэглээнд нэвтрүүллээ.

Цахим-Өмнөговь төслийн хүрээнд аймгийн Засаг даргын захирамжаар тус КИОСК машиныг Улсын бүртгэлийн хэлтэст шийдвэрлэн өглөө. 

Нийлүүлэгч байгууллага болох Хас Бат Мөнх ХХК- н хамт олондоо ажлын амжилт хүсье.