Улсын бүртгэгчийн сул орон тооны зар /Сэврэй/

A- A A+
Улсын бүртгэгчийн сул орон тооны зар /Сэврэй/

Өмнөговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Сэврэй сумын улсын бүртгэгчийн сул орон тоо гарсан.

УБЕГазрын Төрийн албаны салбар зөвлөлд мэдээлэл хүргүүлсэн. 

Тавигдах шаардлага: 

 - Эрх зүйч мэргэжилтэй

 - Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ерөнхий шалгалт өгч тэнцсэн байх