Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй - 2021 сарын аянд нэгдлээ

A- A A+
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй - 2021 сарын аянд нэгдлээ

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, дүрэм журмыг байгууллагатаа сурталчилах, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалах, ажлын байрны эрүүл мэнд, соёлыг төлөвшүүлэх, ковид-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тус аянд нэгдлээ