Иргэний улсын бүртгэгч нарын тоног төхөөрөмж бүрэн шинэчлэгдлээ

A- A A+
Иргэний улсын бүртгэгч нарын тоног төхөөрөмж бүрэн шинэчлэгдлээ

БНСУ-ын Солонгосын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага буюу КОЙКА-тай Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 2011 оноос хойш хамтран ажиллаж байгаа билээ. 

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болон КОЙКА-ийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Иргэний улсын бүртгэлийн бүртгэгч нарын албан хэрэгцээнд ашиглах тоног төхөөрөмжийг бүрэн шинэчлэлт хийж дуусаад байна. 

КОЙКА-ийн Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газрын орлогч дарга Ким Сү Янъ УБЕГ-т хэрэгжиж буй энэхүү төсөл нь КОЙКА-ийн Монгол Улсад хэрэгжүүлж буй төслүүдээс хамгийн том төсөл гэдгийг онцлон дурдсан юм. 

Өмнөговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хэмжээнд 15 сумын 16 улсын бүртгэгч болон Иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах бүртгэгчийн албан хэрэгцээнд ашиглах тоног төхөөрөмжийг КОЙКА-ийн төслийн хүрээнд бүрэн шинэчилсэн юм. 

Улсын бүртгэлийн байгууллагын хөгжил, дэвшилд бодитой хувь нэмэр оруулсан Солонгосын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (КОЙКА) болон КОЙКА-гийн Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газрын хамт олонд гүн талархал илэрхийлье.