"ШАРИЛЖГҮЙ ДАЛАНЗАДГАД" аянд Өмнөговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн алба хаагчид нэгдлээ

A- A A+

Даланзадгад сумын Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулсан "ШАРИЛЖГҮЙ ДАЛАНЗАДГАД" аяны хүрээнд Өмнөговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн алба хаагчид байгууллага орчныхоо 50 метр газрын тоосонцорт ургамал, шарилж, хог хаягдлыг цэвэрлэлээ.