WWW.EBURTGEL.MN/OMNOGOVI хаягаар хандан иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт, гэрчилгээ хэвлэгдсэн эсэхийг шалгах боломжтой боллоо

A- A A+
WWW.EBURTGEL.MN/OMNOGOVI хаягаар хандан иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт, гэрчилгээ хэвлэгдсэн эсэхийг шалгах боломжтой боллоо

ИРГЭН ТА ӨӨРИЙН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ, ГАДААД ПАСПОРТ, ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ БОЛОН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГЭЭ ХЭВЛЭГДСЭН ЭСЭХИЙГ 2021.07.01-НИЙ ӨДРӨӨС ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН WWW.EBURTGEL.MN/OMNOGOVI ХАЯГААР ХАНДАН ШАЛГАХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО