2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх "Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээ"

A- A A+
2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн Дугаар:230 тогтоолоор "Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээ"-г шинэчлэн тогтоосон билээ.

Энэ тогтоолыг 2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.