Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Улсын бүртгэлийн байгууллагын 61 итгэмжлэгдсэн ажилтанд зориулсан технологийн сургалтыг амжилттай зохион байгуулав

A- A A+
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Улсын бүртгэлийн байгууллагын 61 итгэмжлэгдсэн ажилтанд зориулсан технологийн сургалтыг амжилттай зохион байгуулав

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2021 оны 06 дугаар сарын 02, 03-ны өдрүүдэд Улсын бүртгэлийн байгууллагын 61 итгэмжлэгдсэн ажилтанд зориулсан технологийн сургалтыг амжилттай зохион байгуулав.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хамтын ажиллагаа сургалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Л.Өнөртуяа, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Мэдээллийн технологийн газрын инженер Б.Зориг, Сүхбаатар дүүргийн Хяналтын улсын байцаагч Л.Энхцэцэг нар сургалтын багт ажиллалаа.