Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд итгэмжлэгдсэн ажилтанг хууль, эрх зүйн мэдээллээр хангах, тэдгээртэй гэрээ байгуулахад анхаарах асуудлаар чиглэл, зөвлөмж өгөх цахим сургалтыг зохион байгууллаа

A- A A+
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд итгэмжлэгдсэн ажилтанг хууль, эрх зүйн мэдээллээр хангах, тэдгээртэй гэрээ байгуулахад анхаарах асуудлаар чиглэл, зөвлөмж өгөх цахим сургалтыг зохион байгууллаа

2021 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр Өмнөговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсээс Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд итгэмжлэгдсэн ажилтанг хууль, эрх зүйн мэдээллээр хангах, тэдгээртэй гэрээ байгуулахад анхаарах асуудлаар чиглэл, зөвлөмж өгөх цахим сургалтыг зохион байгууллаа. 

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга Ч.Энхмөнх Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль, 61 хэсгийн хороонд ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтантай гэрээ байгуулахад анхаарах асуудлаар чиглэл өгч, бусад шаардлагатай мэдээллийг хүргэв.

Иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах бүртгэгч Б.Должинсүрэн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах журмын талаар мэдээлэл хүргүүлэв.