Өмнөговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөө аймгийн Засаг даргаар хянуулж, батлав

A- A A+
Өмнөговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөө аймгийн Засаг даргаар хянуулж, батлав

Цар тахлын үе тохиож байгаатай холбоотойгоор аймгийн Засаг даргаас агентлаг, төсөвт байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө батлах үйл ажиллагаа нэлээд оройтсон боловч, 2021 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр халдвар хамгааллын дэглэм мөрдөн амжилттай байгууллаа. Өмнөговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөө аймгийн Засаг даргаар хянуулж, батлав.