Хайрхан багт түр оршин суугчаар бүртгүүлэх хүсэлтэй иргэдэд зөвлөгөө өгч, бүртгэлийн ажлыг эхлүүлэв

A- A A+
Хайрхан багт түр оршин суугчаар бүртгүүлэх хүсэлтэй иргэдэд зөвлөгөө өгч, бүртгэлийн ажлыг эхлүүлэв

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/180 захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2021.03.15-2021.03.17-ны өдрүүдэд Ханбогд сумын ЗДТГазарт ажиллаж сумын ИТХурлын дарга, Засаг дарга, 5 багийн Засаг дарга нарт иргэний шилжилт хөдөлгөөний байнга болон түр оршин суугчийн бүртгэлийн талаар мэдээлэл өгч, Хайрхан багт түр оршин суугчаар бүртгүүлэх хүсэлтэй иргэдэд зөвлөгөө өгч, бүртгэлийн ажлыг эхлүүлэв.